در این مطلب به طور کلی به چگونگی استفاده از رسانه پیام کوتاه در سازمان ها و نهاد ها میپردازیم :

۱- انتشار اخبار سازمان

بازدید رئیس محترم سازمان، امروز ساعت ۸ صبح. حضور شما موجب امتنان است.

۲- پیشنهادات، انتقادات و گزارش های مردمی

۳- فراخوان مراسم و همایش های علمی فرهنگی

۴- نظرسنجی پیامکی با جامعه آماری روشن و قابل استناد

نظر شما درباره نحوه پاسخگویی کارکنان سازمان چیست؟    ۱- خیلی خوب     ۲- خوب     ۳- متوسط     ۴- ضعیف

۵- ارسال پیام تبریک و تهنیت مناسبت ها

۶- ارسال پیام انگیزشی به کارکنان

۷- ارسال پیام های تربیتی به خانواده های کارکنان

هدف تربیت مطیع نمودن کودک نیست بلکه یاری رساندن به کودک است تا خود را در بیابد.