گزارشات:

دریافتی:

سلام ………… به شماره های ۰۹۳۶ و و و ارسال گردد.
همان طور که متوجه شدید ارسال نظیر به نظیر یعنی این که تعدادی از شماره ها ی متن و تعدادی دیگر متن دیگر که دیگر لازم نباشد متن مشابه را تک تک برای شماره ها ارسال کرد.

در صورت داشتن خط اختصاصی این قسمت برای شما قابل استفاده است.
قسمت فیلترهای جستجو برای زمانی است که پیام های دیارفتی شما انبوه و شما به دنبال یک پیام بخصوصی باشید و با داشتن اطلاعات اندکی درباره پیام و با کمک فیلترها میتوانید به راحتی پیام مورد نظر خود را پیدا کنید.
قسمت پیام های دریافتی فیلدی است که تمامی پیام های دریافتی شما از این قسمت قابل مشاهده میباشند.
از قسمت خروجی به اکسل نیز شما میتوانید پیام های خود را با فایل اکسل در سیستم خود داشته باشید.
.