ابتدا شما حتما باید یک خط اختصاصی داشته باشید.
خط اختصاصی ای که میخواهید پیامک مناسبت از آن ارسال شود را انتخاب کنید.
دفترچه ای که میخواهید را انتخاب کنید
فیلد مورد تبریک حتما به تاریخ ربط دارد پس در نظر داشته باشید شما در قسمت فیلدهای اضافی هر فیلد تاریخی که درست کرده باشید از این قسمت میتوانید انتخاب کنید.
متن پیام را یاداشت کنید
زمان ارسال پیام را انتخاب کنید
ساخت تبریک را بزنید
بعد از زدن ساخت تبریک پیام ها با استفاده از ساعت و تاریخ هایی که ثبت کرده اید از سامانه خارج شده و ارسال میشوند.
فنسخه‌ی جدید نرم‌افزار بنچمارک پی‌سی‌مارک توسط شرکت فیوچرمارک برای کامپیوترهای شخصی در دو نسخه‌ی رایگان و پیشرفته عرضه شد.