برچسب: سامانه

راهنمای سامانه-شماره ۱-صفحه نخست

پس از ورود به سامانه پیام کوتاه، وارد صفحه نخست خواهید شد. نمودار: در این صفحه مطابق شکل، نمودار پیامکهای ارسالی و دریافتی را طی هشت روز اخیر مشاهده خواهید نمود.این نمودار صرفاً جهت...

بیشتر