قابلیت جدید اینستاگرام برای ارسال پیام چندرسانه ای دایرکت از کامپیوتر شخصیپیامهای تکی: قسمت فیلترهای جستجو برای زمانی است که پیام های دریافتی شما انبوه و شما به دنبال یک پیام بخصوصی باشید و...

بیشتر