شما می توانید از طریق ارسال از فایل با قرار دادن شماره های خود درون فایل متنی و یا فایل اکسل مورد نظر خودتان اقدام به ارسال نمایید. برای طرز استفاده از امکانات هوشمند...

بیشتر