ارسال هوشمند: · شما توسط این سیستم قادر خواهید بود به صورت هوشمند متن ارسالی را برای هر شماره موبایل شخصی سازی نمایید · به عنوان مثال فرض کنید مایل هستید که اعتبار هر...

بیشتر