شما می توانید از این قسمت برای ارسال پیام به گروه های دفترچه تلفن استفاده کنید.شما می توانید از این قسمت برای ارسال پیام به گروه های دفترچه تلفن استفاده کنید.·  شماره فرستنده : شماره ای است که شما قصد ارسال پیام به وسیله آن را دارید و بعد از ارسال پیام، این شماره به عنوان شماره فرستنده روی گوشی مخاطبینتان نمایش داده می شود.·  متن پیامک : متنی است که قصد ارسال آن را دارید . در زیر قسمتی که متن پیام را وارد می کنید، فارسی یا لاتین بودن پیام، تعداد صفحات، هم چنین تعداد حروفی که نوشته شده و تعداد حروف مجاز برای یک صفحه،  نمایش داده می شود. (توجه داشته باشید که در ارسال پیام تعداد صفحات در تعرفه پیامک شما ضرب می شود.)·    متن پیش فرض : متن های از پیش آماده که قبلا ذخیره نموده اید میتوانید از این قسمت فراخوانی نماید. ·  لیست گیرندگان: از این قسمت میتوانید گیرندگان را از کل دفترچه تلفنهای موجود به دو صورت انتخاب از شماره های دفترچه تلفن ها و یا انتخاب همه شماره های دفترچه ها اضافه نماید.

·محاسبه هزینه: از این قسمت می توانید اطلاعات کلی این ارسال اعم از هزینه نوع متن و… را مشاهده کنید.·  مشاهده تنظیمات: در قسمت ارسال سریع، ارسال در آینده کاملا توضیح داده شد.